Teknik Membuka Mata Bathin

anda lihat dunia luar gunakan mata fizik anda, imej yang di pancarkan pada retina mata merupakan aktiviti neurotransmitter atau rangsangan eletrik biologi, merupakan alat untuk otak berkomunikasi dengan mata. emej yang terbentuk yaitu terbalik. otak memiliki kekuatan untuk mencerna emej tersebut dalam wujud layaknya apa yang kita tengok pada hari ini.

kita lupa bahawa manusia mempunyai satu lagi mata. sudah di ketahui manusia sejak zaman dahulu lagi, hanya kita tidak menyedarinya dengan minda yang terbuka. pakar sains menamakanya pineal gland pakar kerohanian menamakanya mata batin. dengan mata ketiga ini juga kita lihat dunia dalam serta luar diri kita dengan lebih jelas apalagi melampaui penglihatan dimensi ketiga. mata ketiga terdapat pada sedang tengah otak kita.

manfaat sebenar kelenjar misteri tetap jadi penelitian serta kajian pakar philosophers serta spiritual di semua dunia. orang yunani kuno yakin bahawa pineal gland atau mata ketiga ini memiliki hubungan yang amat rapat dengan kecerdasan, menurut keyakinan mereka disinilah terletaknya jiwa yang disebut pusat pengendalian diri. mata ketiga ini bisa di aktifkan dengan menambah kemampuan eletrik biology, sinar, bunyi serta mengendalikan irama gelombang otak. mata ketiga ini bekerja dengan serasi berbarengan kelenjar hypothalamus, bertanggung jawab mengendalikan manfaat tubuh melakukan tindakan pada saat lapar, hasrat seksual, jam biologi serta suhu badan. apabila mata ketiga
terbuka anda dapat rasakan ada sedikit tekanan pada bahagian belakang kepala. menurut kajian pakar sains, tekanan serta terbukanya mata ketiga ini berlaku jika anda menghubungkan otak dengan gelombang-gelombang spesifik.

penemuan perihal kewujudan mata ketiga serta manfaatnya merupakan sesuatu pengetahuan baru untuk pakar psysiological. namun penemuan ini sudah lama berkembang jadi sesuatu pelajaran untuk kebiasaan sufi, mistik serta esoterik, menurut kebiasaan ini hubungan pada pertengahan otak sampai kekawasan dua alis mata merupakan jendela pada dua dunia, dunia rohani serta dunia fizikal. ini bisa di tengok dengan jelas dalam ibadah solat.

mempertimbangkan kemampuan serta hubungan mata ketiga dengan alam kerohanian yang bisa di raih oleh manusia. maka kita lihat begitu pentingnya mata ketiga ini di beri perhatian utama, untuk berolehi kekuatan kemampuan supernatural. mata ketiga bisa lihat suatu hal di sebalik mata sebagai panca indera kita sepanjang ini.
kelenjar pineal atau mata ketiga mengandungi peta untuk otak bekerja dengan prima. terlebih saat membentuk layar batin dalam minda. menolong minda bekerja dalam wujud visual. pembentukan layar batin ini merupakan sebahagian dari manfaat yang perlu ada dalam kehidupan manusia. infomasi yang di berikan dari retina ke hypothalamus diberi nama retinohypothalamic tract. ia membawa infomasi kitaran cahaya
serta kegelapan pada lokasi hypothalamus, dalam satu pusingan yang lengkap sistem ini di namakan suprachiasmatic nucleus ( scn ).

Baca juga Pengaruh weton pada nasib manusia

dari scn, isyarat saraf dapat bergerak menghantar infomasi pada saraf pineal ( sympathetic nervous system ) pada pineal gland ( mata ketiga ). isyarat ini dapat berikan kesan pada pengeluaran melatonin. jika isyarat ini berhenti ( pada saat malam di mana isyarat sinar tidak demikian kuat untuk merangsangkan kelenjar hypothalamus ), ini dapat berikan kesan pada rangsangan jam biologi dalam kehidupan manusia.

sistem merangsangkan melatonin pada mata ketiga ini tetap jadi misteri serta dalam pengkajian. tiada siapa lalu yang tahu perihal hubungan pada melatonin dengan scn. pineal gland ( mata ketiga ) dapat mengeluarkan melatonin, pada saat anda lakukan relaksasi serta visualisasi. tubuh badan kita dapat mengeluarkan electromagnetic energy, bio eletrik energy serta melakukan tindakan balas dengan tubuh fizikal_membentuk medan tenaga di sekitari kita begitulah bagaimana pineal gland bekerja.

jika pineal gland ini aktif atau terbuka ia dapat membentuk jalur
komunikasi kerohanian, berhubung dengan dunia batin. hubungan pada kelenjar ini dengan pusat tenaga yang amat kuat. hubungan ini berlaku melewati ubun-ubun atau cakra mahkota anda. sebagai perumpamaan cuba anda cermati situasi seorang bayi yang baru lahir, anda akani di bahagian ubun ubun bayi tersebut ada bahagian lembut, di situlah merupakan hubungan pada bayi serta alam kerohanianya berhubung. hubungan ini terbentuk dari alam kandungan lagi. jika bayi tersebut mula meningkat dewasa hubungan tersebut terhenti akibat pemakaian mata fizik yang terlalu berlebih. bayi mengetahui dunia luar menggunakan mata fizik tersebut. energy yang sepatutnya dipakai pada mata ketiga sudah diambil alih oleh mata fizik. mengakibatkan bayi cuma di asuh serta di didik melewati apa yang dia tengok, dengar, sentuh, cium serta rasa. panca indera luaran ini saja yangmembentuk karakter serta cara berfikir manusia.

perumpamaan : sempatkah anda lihat orang buta, ? cermati seperti mana intuisi orang buta berkembang jadi lebih sensitif dari orang biasa. ini di sebabkan pemakaian mata fizik yang kurang. maka energy di pakai pada indera dalaman maka indera dalamanlah yang lebih bekerja dari indera luaran.

Baca juga Cara membuat pagar ghaib untuk diri sendiri

yaitu sangat rugi bila pengetahuan ini tidak anda faedahkan dengan baik. keseimbangan pada indera dalaman serta indera luaran merupakan suatu hal yang harus ada pada tiap-tiap manusia yang pingin berjaya dalam kehidupan dua dimensi ( alam dunia serta alam rohani ). indera dalaman bisa di aktifkan dengan beragam cara, melewati mind metode atau kerohanian bukan hanya jadi masalah yang penting hasil serta tujuanya. anda bisa bikin sesuatu penilaian serta ketentuan dan tindakan bergantung daripada
maklumat yang anda dapatkani dari ke-2 indera tersebut.

bila ketentuan yang akan diambil berbentuk fizikal, anda di anjurkan menggunakan indera luaran. contohnya memastikan sesuatu perniagaan yang perlu anda tentukan, lihatlah dulu bukti bukti kejayaan yang sudah diperlihatkan pada anda. bila ketentuan yang pingin diambil berbentuk dalaman, contohnya kejujuran, keyakinan, tanggung jawab seseorang apalagi memastikan pasangan hidup anda. di anjurkan anda mengindera dengan indera dalaman anda. tengok bukti kerohanian anda, tengok melewati mata ketiga anda, pendengaran batin anda, nada hati anda dengan
jelas. barulah anda lakukan sesuatu tindakan.

lebih lebih lagi bila ke-2 dua indera anda bekerja dengan serentak. anda dapat mendapatkan maklumat tersebut melewati ke-2 dua indera sekalian. hubungan kerohanian ini berlaku jika anda lakukan relaksasi serta visualisasi minda.

Baca juga Cara bertemu khodam aura tubuh

latihan :
. relaksasi minda, jiwa serta fizikal anda. kendurkan seluruh tubuh
badan anda.

2. niatkan dalam hati anda sekarang ini saya makin rilek semakin
tenang, makin tenang

3. kerjakan pernafasan zmp ( tehnik serta cara bisa anda dapatkani dengan e-mail e mail protected ). pernafasan zmp merupakan sesuatu tehnik pernafasan yang amat luar biasa bisa menghidupkan tenaga eletrikbio dalam periodemasa yang amat singkat. ( 15-30 min ). pernafasan ini juga menjaro2u. com sampaikan dalam pelatihan the power of your subconsious mind.

Baca juga Belajar membuka mata bathin bagi pemula

4. dengarkan cd 3rd eye stimulation.

5. sembari mendengar cd tersebut goyang kan badan ke kiridan ke kanan dengan lembut. layaknya orang tengah berzikir. mempunyai tujuan untukseimbangkan belahan otak kiri serta kanan serta mempermudahkan perjalanan eletrik bio ke dalam saraf pineal ( sympathetic nervous system ). kerjakan terus-terusan hingga anda rasakan ada renjatan eletrik berkuasa rendah di bahagian mata ketiga anda

6. jika aliran eletrik naik kebahagia mata ketiga. anda dapat lihat layar batin yang beranikan warna. warna layar batin anda bergantung pada emosi yang anda pancarkan. layaknya mata fizikal anda yang berhubungan dunia luar menggunakan isyarat eletrik. begitupun lah mata batin anda bekerja. isyarat eletrik amat penting di bangkitkan untuk memperjelaskan penglihatan mata batin anda, dengan mendengarkan cd 3rd eye stimulation serta lakukan latihan ini penglihatan anda dapat meraih layaknya screen tv. selamat mencoba.
Baca juga Dasar dasar belajar ilmu kanuragan Jawa